Privatlivspolitik

 

 

Privatlivspolitik

Ved nærværende Privatlivspolitk fastsættes regler for indhentning, indsamling, behandling og brug af personlige oplysninger afgivet af Dem via Basketzone.net Webshoppen, drevet på adressen www.basketzone.net (herefter benævnt Hjemmesiden) af MISICO Sp. z o.o. Sp.k. med hjemsted på adressen Nowogrodzka 2c, 92-221 Lodz, (herefter benævnt Webshoppen).

Webshoppen bestræber sig på at sikre beskyttelse af Deres privatliv og af personlige oplysninger afgivet i forbindelse med brug af Hjemmesiden og indkøb i Webshoppen, og træffer enhver form for fornødne foranstaltninger for at kunne gøre dette.

Hvilke data indsamler Webshoppen på en automatisk måde under brug af hjemmesiden?

Webshoppen indsamler ikke nogen data på en automatisk måde, undtagen data, der er indeholdt i filer omhandlet nedenfor, under selve brug af Hjemmesiden.

Cookie-filer er små tekstfiler sendt af Webshoppen, som opbevares på Deres computer, og som indeholder visse oplysninger vedrørende Deres brug af Hjemmesiden og Webshoppen. De af Webshoppen anvendte cookie-filer kan være midlertidige el. varige. Midlertidige cookie-filer slettes på tidspunktet for lukning af browseren, hvorimod varige cookies opbevares også efter, at De er blevet færdige med at bruge Hjemmesiden, og de anvendes til at lagre oplysninger såsom Deres adgangskode el. login, hvilket gør brugen af Hjemmesiden både hurtigere og nemmere.

På Hjemmesiden anvendes der følgende typer cookie-filer:

cookie-filer, der muliggør brug af ydelser, som tilbydes af Hjemmesiden, fx "godkendelsescookies", der anvendes til ydelser, der kræver godkendelse på Hjemmesiden,

”kapacitetscookies", som muliggør indsamling af oplysninger om den måde, Hjemmesiden bruges på,
”funktionelle" cookies, der gør det muligt at gemme indstillinger valgt af brugeren og brugertilpasning af bruger-interface.

Hjemmesiden anvender nedenstående cookie-filer til følgende formål:

til at opretholde brugerens session (efter indlogning), hvorved opnås, at brugeren ikke er nødt til at genindtaste login og adgangskode på alle de enkelte undersider,

mhp. tilpasning af indholdet af Hjemmesidens undersider til brugerens præferencer og forbedring af brugeroplevelsen; filerne giver i særdeleshed mulighed for at genkende udstyr anvendt af Hjemmesidens bruger og for tilsvarende visning af hjemmesiden, som er tilpasset vedkommendes individuelle behov,

til at føre statistikker, som hjælper med at forstå, hvordan Hjemmesidens bruger anvender hjemmesider, hvilket muliggør optimering af hjemmesidernes struktur og indhold.

I flere tilfælde tillader software, der bruges til at browse på internettet (browser), som default-indstilling opbevaring af cookie-filer på brugerens slutudstyr. De kan til enhver tid ændre indstillinger vedrørende cookie-filer. Indstillingerne kan i særdeleshed ændres således, at den automatiske håndtering af cookie filer i Internet browseren blokeres el. således, at De får besked hver gang, cookie filer placeres på Deres computer. Detaljerede oplysninger om muligheden for og måder at håndtere cookie-filer på kan findes i softwarens (internet browserens) indstillinger. Webshoppen gør opmærksom på, at indskrænkning af brug af cookie-filer kan have negativ påvirkning på visse Hjemmesidens funktionaliteter. Flere oplysninger om cookie-filer kan findes i ”Hjælp" fanen i Internet browserens menu.

Bortset fra cookie-filer kan Webshoppen også indsamle data, som normalt indsamles af administratorer af internetsystemer inden for såkaldte logs el. log-filer. Oplysninger indeholdt i logs kan bl.a. omfatte Deres IP adresse, type af Internetplatform og -browser, Internetleverandør og adresse af den hjemmeside, De er gået ind på vores hjemmeside fra.

Hvilke oplysninger indsamler Webshoppen under oprettelse af konto og under indkøb?

Webshoppen indsamler følgende, personlige oplysninger via Hjemmesiden og andre kommunikationsformer i tilælde af indkøb og registrering på Hjemmesiden:

efternavn og fornavn,

bopælsadresse,
postadresse, hvis ikke den er ens med bopælsadresse,

e-mail adresse,

telefonnummer.

Afgivelse af følgende oplysninger er ikke obligatorisk, men det er fornødent for at kunne oprette en konto og foretage et køb via Hjemmesiden.

De har krav på at få adgang til indholdet at Deres personlige oplysninger, og De kan rette Dem. Med henblik på at kunne udøve ovenstående ret anbefaler vi at udnytte muligheden inden for Deres konto. Eventuelt kan De anvende nedenstående e-mail adresse.

Webshoppens markedsføring

Har De meddelt Deres samtykke hertil (hvis De har tilmeldt Dem vores nyhedsbrev), anvendes den af Dem oplyste e-mail adresse mhp. markedsføring af Webshoppens egne produkter. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Offentliggørelse af oplysninger

Med henblik på gennemførelse af aftalen kan Webshoppen offentliggøre de indsamlede oplysninger om Dem til sine partnere, heriblandt de partnere, hvorigennem Webshoppen opfylder sine forpligtelser som fx kurerfirmaer, operatører af betalingssystemer og firmaer, der håndterer reklamationer. I så fald indskrænkes mængden af de videregivne oplysninger til det påkrævede minimum.

Derudover kan de af Dem afgivne oplysninger videregives til de kompetente, offentlige myndigheder, såfremt det måtte være påkrævet i henhold til de gældende lovregler.

Tekniske foranstaltninger og Deres pligter

Webshoppen bestræber sig på at sikre Deres oplysninger og beskytte dem mod handlinger foretaget af tredjemænd.

Vores foranstaltninger kan dog vise sig ikke at være tilstrækkelige, medmindre De selv overholder sikkerhedsreglerne. De skal i særdeleshed hemmeligholde login og adgangskode til Hjemmesiden, og ikke dele dem med tredjemænd. Husk, at Webshoppen ikke vil rette henvendelse til Dem med en anmodning om at afgive oplysninger, undtagen afgivelse heraf under indlogning på Hjemmesiden. For at forhindre uberettiget adgang til Deres konto bedes de logge af efter, at De er blevet færdige med at bruge Hjemmesiden.

Hvordan kan De udnytte Deres rettigheder?

De kan til enhver tid forhåndsvise og redigere Deres oplysninger på Hjemmesiden, efter indlogning vha. e-mail adresse og adgangskode. I tilfælde af, at De har glemt Deres adgangskode el. oplever andre problemer med indlogning, vær venlige at kontakte os ved at skrive til nedenstående e-mail adresse.

Endvidere har De ret til at kræve oplysninger om indhold af de oplysninger om Dem, som Webshoppen opbevarer samt ret til at kræve oplysningerne ændret, blokeret, slettet og ret til at kræve rettelse af fejl, supplering el. opdatering af Deres oplysninger. Ud over det har De mulighed for at modsætte sig behandling af Deres personlige oplysninger i markedsføringsøjemed. For at kunne gøre dette kontakt os venligst ved at skrive til nedenstående e-mail adresse.

”Bedøm senere” funktionen

Der er mulighed for at bedømme Webshoppen efter at have aflagt ordre vha. ”bedøm senere” funktionen og ved at afgive samtykke med følgende ordlyd: ”Ja, jeg ønsker at gøre brug af ”Bedøm senere” funktionen. Jeg anmoder Trusted Shops venligst om at minde mig om, at det er muligt at tilføje en bedømmelse via en e-mail, som sendes til mig efter et par dage”. Modtages der ovenstående, udtrykkelige samtykke til at sende en påmindelse, videregives Deres e-mail adresse – via Trusted Shops bedømmelsessystem – til firmaet Trusted Shops GmbH med hjemsted på adressen Subbelrather Str 15c, 50823 Køln (www.trustedshops.pl). Formålet med videregivelse af adressen er, at der skal – efter udløb af den bestemte tid – sendes en påmindelse om, at det er muligt at tilføje en bedømmelse af ydelsen. Ovenstående samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med fremtidig virkning (fx ved at sende en e-mail til: serwis@trustedshops.pl).

Andre hjemmesider

På vores Hjemmeside kan der til tider vises links til andre hjemmesider. Sådanne hjemmesider fungerer uafhængigt af vores Hjemmeside og Webshoppen fører på ingen måde tilsyn hermed. Sådanne hjemmesider kan have implementeret egne privatlivspolitikker, som vi anbefaler at gøre Dem bekendt med. Webshoppen bærer intet ansvar for regler for håndtering af oplysninger inden for sådanne hjemmesider.

Spørgsmål og forbehold

Spørgsmål og forbehold vedrørende nærværende Privatlivspolitk kan rettes til: shop@basketzone.net

 

FAQ
Basketzone butikken er på markedet siden 2010, siden da har vi vundet tillid af mere end 100 000 kunder, og vores Facebook profil har fået over 250 000 likes. Vi specialiserer os i salg af basketball og streetwear sko. Vi er stolte af, at vi sandsynligvis har i vores sortiment det største antal modeller af Air Jordan i verden. Alle vores produkter kommer fra den officielle distributør og er 100% originale. I Europa sender vi varerne via DPD kurerfirmaet. Vi har flere betalingsmetoder, men for nemheds og kundernes sikkerheds skyld anbefaler vi systemer: PayPal og eCard.